Bardzo oczekiwany remont Placu Wolności wprowadzi zdecydowane zmiany w wyglądzie tego miejsca. Wprowadzona zostanie bardzo potrzebna tu zieleń, cały ruch samochodowo-tramwajowy zostanie przeniesiony na północną część placu.

Niestety, projektując zmiany nie zadbano o ochronę krajobrazu tak ważnego dla rozwoju Łodzi miejsca. Niefortunne rozlokowanie wysokich drzew w centrum placu zaburzy odbiór historycznego, ośmiobocznego układu. Ikoniczna, najważniejsza łódzka historyczna panorama zostanie zasłonięta. Można pogodzić "zazielenienie" placu Wolności z zachowaniem historycznego krajobrazu. Niestety, nie zrobiono tego, wbrew stanowisku zdecydowanej większości członków Rady Ochrony Zabytków.

Przeczytaj:

A tu archiwum z 2012 roku...:

Pomnik Kościuszki powinien pozostać na środku Placu Wolności.


Poczytaj więcej: By wyrazić swój sprzeciw wobec planów przesunięcia pomnika Kościuszki, weź udział w Konsultacjach Społecznych w dniach 16-29 lutego 2012 r
by brite